+385 (0) 91 761 4678 info@huf.hr

IZVJEŠTAJ SA 7. SJEDNICE SKUPŠTINE

Dana, 09.12.2016. godine u 15,00 sati u restoranu ‘Stara pošta’ u Permanima održana je 7. sjednice Skupštine Hrvatske udruge fasadera, uz sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

  • Program rada Udruge za 2017. godinu
  • Financijski plan Udruge za 2017. godinu
  • Glasanje Skupštine o prihvaćanju članstva, obrta ili tvrtki koji su pristupili Udruzi od 01.09.2016.g.
  • Izlaganje direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, g. Majdandžića, te radi istoga prikupljanje pitanja naših članova.
  • Prijedlog tvrtke Lasselsberger-Knauf o posjeti tvornici u Đurđevcu u siječnju 2017.g.
  • Razno

 

Na sjednici je prisustvovalo 17 članova i njihovih predstavnika. Sjednicu je otvorio predsjednik udruge g. Tunanović te je konstatirano da postoji dovoljan broj članova kako bi se sjednica Skupštine održala. Zatim je zapisnik sa 6. sjednice Skupštine jednoglasno usvojen te je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen. Dalje se postupilo prema dnevnom redu:

 

Ad 1/ Skupštini je prezentiran prijedlog programa rada Udruge za 2017.g., na koji nije bilo dodatnih upita i pitanja te je isti jednoglasno usvojen.

 

Ad 2/ Skupštini je prezentiran prijedlog financijskog plana Udruge za 2017.g., na koji nije bilo dodatnih upita i pitanja te je isti jednoglasno usvojen.

 

Ad 3/ Skupštini je dano na glasanje, usvajanje pristupanja Udruzi 2 pomažuća člana- Adriatech d.o.o. i Lasselsberger-Knauf d.o.o. Nakon glasanja, jednoglasno je odlučeno da gore navedene tvrtke postanu pomažući članovi Udruge.

 

Ad 4/ Radi dolaska direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, g. Ljubomira Majdandžića i g. Maria Klobučara, prikupljala su se pitanja za direktora Fonda. Članove su zanimala pitanja plaćanja po proteklom natječaju FZOEU za višestambene zgrade, novine u natječaju za višestambene zgrade iz ove 2016.g., da li izlaze natječaji za obiteljske kuće, uvjeti javne nabave, kada se planiraju radovi prema novom natječaju za energetsku obnovu višestambenih zgrada, kakva je sigurnost izvođača u isplatama, itd.

 

Ad 5/ Predstavljanje novog pomažućeg člana, u ime tvrtke Lasselsberger-Knauf, g. Vladimir Kanić te predstavljanje novog pomažućeg člana, u ime tvrtke Adriatech, g. Fulvio Losurdo.

 

Ad 6/ Razno: Po ovoj točci se nije raspravljalo.

sjednica

 

Sjednici Skupštine su također prisustvovali predstavnici i članovi Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada, te smo u zajedničkoj organizaciji uspjeli u namjeri da pristanu prisustvovati Skupštini direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, g. Majdandžić i voditelj Službe energetske učinkovitosti pri Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, g. Klobučar.

 

Razgovaralo se o tekućoj problematici natječaja za energetsku obnovu višestambenih zgrada  i obiteljskih kuća, te o aktualnom natječaju energetske obnove višestambenih zgrada. Direktor Fonda je ukazao da financijska sredstva postoje te da se svaki neplaćeni račun hitno pošalje u Fond, tako da će isti biti plaćen. Napomenuto je da se radovi po aktualnom natječaju mogu očekivati iza 6. mjeseca 2017.g. te da postoji novina, a to je da se može tražiti 20% avansa za radove energetske obnove nakon što se projekt odobri i potpiše ugovor o sufinanciranju.