+385 (0) 91 761 4678 info@huf.hr

Zahvala članovima Hrvatske udruge fasadera i krovara

Zahvaljujemo riječkim članovima Hrvatske udruge fasadera i krovara koji su svoj rad darovali školi, JUB-u na bojama i g. Dejanu Kvaterniku koji je sve organizirao.

Članovi Hrvatske udruge fasadera i krovara:

  • Peter Strikić (Madir)pećine
  • Željko Iličić (Valevarium)
  • Ziad Đogić, Edi Demirov (Đogić)
  • Juro Tunanović
  • Amir Rahmanović (Fasade Juro)
  • Dražen Potlimbrzović (Želja d.o.o.)
  • Ivica Kalinić
  • Rade Ivanišević (Kalinić stil)
  • Dževad Osojkić (Osojkić).